Főoldal


TÁMOP-5.3.1-08 2-2009-0092 „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjáról.

.

.

TÁJÉKOZTATÓ


Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjáról.


TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0092


Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás a TÁMOP5.3.1-08/2 keretében megvalósuló „Útkereső” foglalkoztatást elősegítő modellje.


A projekt hosszú távú célja a szociális, foglalkoztatási és más szakterületek, valamint helyi civil és gazdasági szervezetek együttműködésével a térségben élő, hátrányos helyzetű, társadalmi perifériára szorult, aktív korú nem foglalkoztatott csoportok fejlesztése, annak érdekében, hogy önállóan képesek legyenek a munkaerő-piac igényeihez, változásához alkalmazkodni, azokra megfelelően reagálni foglalkoztathatóságuk érdekében.


A projekt konkrét célja a munkaerő-piaci szempontból, hátrányos helyzetű Berettyóújfalu, Szentpéterszeg, Gáborján és Hencida településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú emberek számára olyan szolgáltatások nyújtása, melyek eredményeként foglalkoztathatóságuk megnő.


Kik vehetnek részt a programban?


Hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott ember, aki

 • a 18. életévét betöltötte, de a program indulásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem éri

 • munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskereső

 • olyan inaktív emberek, akik a munkaügyi nyilvántartásában nem szerepelnek

 • 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségű vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkezik

 • munkatapasztalattal nem rendelkezik, munkaviszonyban még nem állt

 • szenvedélybetegek, pszichés betegséggel küzdő emberek

 • fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek

 • olyan hajléktalan személyek, akiknek segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk


A programon belül nyújtott szolgáltatások:

 • információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés

 • szolgáltatások közvetítése, ellátásokhoz való hozzájutás segítése,

 • tanácsadások (életviteli, pályaorientációs, munkavállalási, pszichológiai)

 • segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés,

 • fejlesztő jellegű csoportfoglalkozások (kommunikációt fejlesztő, személyiségfejlesztő, önismereti, önsegítő, képességet-, készséget-, szociális kompetenciát fejlesztő csoportfoglalkozások szervezése,

 • képzés szervezése hiányszakmák esetében,

 • közösségi programok szervezése,

 • álláskereső klub működtetése,

 • családi tanulási program


Kérdéseikkel a program munkatársaihoz fordulhatnak, akik a helyi Családsegítő Szolgálat irodájában várják jelentkezésüket.


A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul megFelhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 669589. látogatónk!