Főoldal
Cím: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.
E-mail cím: polghiv(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-450
Fax: 54-505-414, 54-505-424

 

Félfogadás:
Hétfő:          8.00 - 16.00
Kedd:          13.00 - 16.00
Szerda:        nincs
Csütörtök:    8.00 - 16.00
Péntek:        nincs

 

Polgármesteri Kabinet

Muraközi István
polgármester
E-mail cím: murakoziistvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Web: www.murakoziistvan.hu
Telefon/fax: 54-505-411

Félfogadás:

Polgármesteri hivatal: Minden hónap második keddjén: 13.00-16.00

Berettyószentmártoni ügyfélszolgálat: Minden hónap második keddjén: 9.00-10.00

 

Bónácz János
alpolgármester

e-mail: bonaczjanos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon/fax: 54-505-411

Félfogadás:

Polgármesteri hivatal: Minden hónap második keddjén: 13.00-16.00

Berettyószentmártoni ügyfélszolgálat: Minden hónap második keddjén: 9.00-10.00

 

Mező Ildikó
ügykezelő

Telefon: 54-505-412

 

Budai Lászlóné
program-koordinátor
e-mail: budaineibolya(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-411

 

Titkárság

 

dr. Körtvélyesi Viktor
jegyző

e-mail: jegyzo(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-415

Félfogadás: Hétfő: 13.00-16.00


Nagyné Székely Katalin
aljegyző

e-mail cím: nszkati(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-413

 

Kállai Károlyné
titkársági ügyintéző


Kissné Szabó Éva
titkársági ügyintéző

e-mail: titkarsag(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-415

 

 

Dr. Mészáros Gabriella
intézményi ügyintéző
e-mail: meszarosgabriella(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-420

 

Krisztik János
városi főépítész

e-mail: foepitesz(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
           krisztikjanos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-423

 

Bartha Ferenc

szervezési ügyintéző

e-mail: barthaferenc(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-079

 

Haranginé Gyenge Brigitta

ügykezelő

Telefon: 54-505-079Baka Vince

számítógépes rendszerszervező

e-mail: bakavince(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-421

 

Ferenci Imréné

Gál Zsanett

titkársági ügyintéző

Telefon: 54-505-445

 

 

 

Igazgatási Iroda


Kovács Lászlóné
irodavezető (fsz. 11.)
Első lakáshoz jutók ügyei, birtokvédelmi ügyek, tolmácsigazolvány, állatvédelmi hatósági ügyek, választási ügyek, vadkár ügyek.
e-mail cím: kovacslaszlone(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-456

 

Törökné Kovács Judit
Anyakönyvi ügyek (fsz. 9.)
e-mail cím: anyakonyv(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-455

 

Szász Enikő
Szociális ügyek (fsz. 7.)
Lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, nyilvntartása (HHH-HH-s nyilvántartás), rendkívüli települési támogatás, gyermeknevelési célú települési támogatás (az ábécé Me-R betűjével kezdődő családi nevűek), temetési támogatás, hulladékszállítási díjkedvezmény ügyek, védendő fogyasztói státusz igazolása.

e-mail cím: szaszeniko(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
Telefon: 54-505-442

 

Köszörűs Mónika
Kereskedelmi és szoviális ügyek (fsz. 6.)
Kereskedelmi ügyek, rendezvénytartási engedély, szálláshelyek ügyei, vásár-piac, köztemetés, rendkívüli és  gyermeknevelési célú települési támogatás (az ábécé Gy-Má betűjével kezdődő családi nevűek), méhészek bejelntése, értesítése.
e-mail cím: koszorusmoni(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-419

 

Kovácsné Karácsony Éva

Hatósági és szociális ügyek (fsz. 6.)
Telepengedély ügyek, hirdetmények, hatósági bizonyítványok, állami lakástámogatáshoz kapcsolódó ügyek, hagyatéki ügyek, rendkívüli és gyermeknevelési célú települési támogatás (az ábécé A-G betűjével kezdődő családi nevűek).
e-mail cím: kovacsnekaracsonyeva(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-419

 

Pap Zsuzsanna
Szociális ügyek (fsz. 19.)
Lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, nyilvntartása (HHH-HH-s nyilvántartás), rendkívüli települési támogatás, gyermeknevelési célú települési támogatás (az ábécé S-Zs betűjével kezdődő családi nevűek), védendő fogyasztói státusz igazolása.
e-mail cím: papzsuzsa(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-453

 

Patyán-Szabó Csilla
Szociális ügyek (fsz. 7.)
Címnyilvántartási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, KCR-el kapcsolatos feladatok, lakásépítési kedvezmény igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés, talált tárgyak ügyei.
e-mail cím: bokonyinekrisztina(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-454

 

 

Pénzügyi Iroda

 

Dézsi Ferencné

irodavezető

e-mail cím: penzugy(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-433

 

Zsoldi Andrea
Kalmár Karolina

Baloghné Aradi Zita

Telefon: 54-505-434

 

Mile Sándor
Telefon: 54-505-437

Mihály Anikó

Szoboszlai Fanni

Telefon: 54-505-072 


Körtvélyesi Gézáné
Telefon: 54-505-438

Szabóné Dászkál Anita
Telefon: 54-505-436

 

Szabó Ágnes
Nagy László
Telefon: 54-505-435

 

Pénztár
Telefon: 54-505-439

 

Adócsoport

 

Bordán Nikolett
Telefon: 54-505-432

Hajduné Kogyila Judit
Telefon: 54-505-070

Bartha Anikó
Telefon: 54-505-070

Városfejlesztési Iroda


Sólya László
irodavezető
Épületekkel kapcsolatos beruházási ügyek, ivóvíz-beruházás, közfoglalkoztatottak irányítása

e-mail: solyalaszlo(kukac)berettyoujfalu(pont)hu
           muszak(kukac)berettyoujfalu(pont)hu


Telefon: 54-505-426

54-505-450/478 mellékDemény Zsolt

irodavezető általános helyettese
Utakkal kapcsolatos beruházási ügyek, belvíz-beruházás, városi közútkezelő, kátyúzás, útkarbantartás, járdafenntartás, síktalanítás

e-mail: demenyzsolt(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-417

 

Bokor Boglárka
pályázati ügyintéző

e-mail: bokorboglarka(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-422

 

Szántó Viktória
pályázati ügyintéző

e-mail: szantoviktoria(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-422


Megyesi Ibolya

társulási ügyintéző

e-mail: megyesiibolya(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-418


Mészáros Lajos

Általános kommunális feladatok, hatósági feladatok, hulladékkezelés, szemétszállítás, parkfenntartás, állategészségügy.

e-mail: meszaroslajos(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-449

 


Építéshatósági csoport


Kulcsár István
csoportvezető

Ttelepülési jegyző építéshatósági feladatainak ellátása a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén (25 település).

e-mail: kulcsaristvan(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-427


Építési ügyintézők:


Bökönyiné Kanalas Ilona Krisztina

Települési jegyző építéshatósági feladatainak ellátása Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Darvas, Furta, Mezősas, Vekerd, Zsáka, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, településeken.

e-mail: bokonyinekrisztina(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 505-428

 

Oláhné Karsai Borbála

Települési jegyző építéshatósági feladatainak ellátása Berettyóújfalu, Ártánd, Bedő, Biharkeresztes, Bojt Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Nagykereki, Szentpéterszeg, Váncsod, Berekböszörmény,  Magyarhomorog, Told, Újiráz településeken.

e-mail: olahnekarsaiborbala(kukac)berettyoujfalu(pont)hu

Telefon: 54-505-428Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 669589. látogatónk!