Főoldal


Adóügyek

A Berettyóújfalu Város Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken) lehet teljesíteni.

Minden itt felsorolt határidő esetében az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a bevallást és megfizetni az adót!

február 15.

Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása

március 18.

Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

március 20.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)

március 31.

Talajterhelési díj: bevallás és megfizetés

május 31.

Iparűzési adó:
– bevallás benyújtása
– végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése

szeptember 16.

Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése

december 20.

Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére

tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig

Ideiglenes iparűzési adó: adó megfizetése és bevallása

változás időpontjától számított 15 napon belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (vállalkozási tevékenység indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)

tulajdonszerzést követő 15 napon belül

Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése

KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül

Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választásának lehetősége

 
Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 669589. látogatónk!